Støtte til frivillige organisasjoners forebyggende og holdningsskapende arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemleste

Sluttrapport fra Forebyggingsenhets delprosjekt "Samarbeid med frivillige organisasjoner".

Utgitt: 2012

Erfaringer fra prosjekter i Norge 2012

I 2012 ble det gitt støtte til en rekke informasjonstiltak av mer generell karakter, der målet er å bidra til holdningsendring og å forebygge tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse ved å skape bevissthet om tematikken, lovverket, hvor man kan få hjelp, og ikke minst – bryte ned barrierer for å snakke om noe som ofte ansees som private anliggender. Målgruppene og metodene varierer. 

Oppsummering av prosjektenes aktiviteter, trender og metoder er basert på minoritetsrådgivernes rapporter etter samtaler med de frivillige organisasjonene og deltakelse på prosjektaktiviteter. Oppsummeringen gir ikke et fullstendig bilde av alt som har blitt utrettet det siste året. Målet er å gi et innblikk i prosjektenes mangfold og bidrag til arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Se flere rapporter om

frivillige organisasjoner og tvangsekteskap.

Fant du det du lette etter?