Kartleggingen dekker perioden kommunene mottar integreringstilskudd og tilskudd til norskopplæring – det vil si året personene bosettes, samt de fire påfølgende årene.

Siden det er vanskelig å hente ut nøyaktige regnskapstall for alle utgiftene, beregner utvalget hvor stor andel som går til å dekke behovene til personene som bosettes. Det beregnes en gjennomsnittsutgift per person, så veldig mange kommuner vil i realiteten ha utgifter som er høyere eller lavere enn det kartleggingen viser.

Funnene til Beregningsutvalget er en del av beslutningsgrunnlaget når neste års satser for tilskudd skal fastsettes. 

Hovedresultater av kartleggingen for 2014

  • Kommunenes utgifter i 2014 er estimert til 770 300 kroner per flyktning over femårsperioden hvor det utbetales integreringstilskudd.
  • Tilskuddet for samme periode var på 717 600 for enslige voksne og 669 600 kroner for andre (barn, enslige mindreårige, voksne).
  • Gjennomsnittlig utgift per undervisningstime var i 2014 på 1 280 ved drift uten lokaler, og 1 600 kroner ved drift med lokaler.

Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten. Siden tallene er basert på beregninger og dermed ikke er eksakte, er det imidlertid vanskelig å si noe sikkert om hvor stort gapet er. Dette vil også variere fra kommune til kommune.

Se flere rapporter om

bosettingenslige mindreårige flyktninger og tilskudd.

Fant du det du lette etter?