Handlingsplanen "Retten til bestemme over eget liv (20172020)" er en del av regjeringens arbeid mot vold i nære relasjoner.

Den er et viktig bidrag for å nå integreringspolikkens mål om høyere deltakelse av innvandrere i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Å kunne delta er avgjørende for den enkeltes rett til å bestemme over eget liv.

Se flere rapporter om

tvangsekteskap og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?