Introduksjonsordningen - en resultatstudie

SSB har analysert de faktorene ved introduksjonsordningen som fører til inntektsgivende arbeid for flyktningene som deltar i introduksjonsprogrammet. Arbeid og grunnskole som en del av programmet er faktorer som bidrar til økt måloppnåelse.

Utgitt: 2015

Flyktninger som gjennom programmet får anledning til å gjennomføre grunnskole, ta fag på videregående nivå eller får hjelp til å få godkjent tidligere utdanning, har større sjanse til å komme i arbeid og/eller videre utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Det samme gjelder flyktninger som deltar i regulært arbeid som tiltak i programmet og kvinner som deltar i arbeidspraksis.

Også personer som deltar i tiltak eller kurs under betegnelsen godkjenning av utdanning, har økt sjanse for måloppnåelse. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet har finansiert rapporten.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?