Her finner du eksempler på tiltak, maler og verktøy fra integreringsarbeid i andre kommuner.

Lær fra de andre kommunene:

Slipp iPadene fri

Arendal kommune har tatt i bruk iPad i norskopplæringen for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn i introduksjonsprogrammet. iPad gjør læring utenfor skoletid enklere, det gir mengdetrening og digital kompetanse.

Lær fra de andre kommunene:

Aktiv mammapermisjon

Oslo Voksenopplæring Rosenhof og bydel Gamle Oslo tilbyr barselgruppe med norskopplæring og barnepass i trygge omgivelser for kvinner med fluktbakgrunn. Tilbudet #Aktivmammaperm skal sikre progresjon i norsk og forhindre ensomhet i permisjonstiden.

Lær fra de andre kommunene:

Trygge foreldre i Rælingen

Hvordan mestre foreldrerollen i et nytt land? I Rælingen bruker de foreldreveiledningskurs for å gi innvandrerforeldre og barna deres en bedre start i integreringsprosessen. Kurset er obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.

Lær fra de andre kommunene:

Fast jobb er målet

I Trondheim blir Kvalifiseringssenteret for innvandrere sett på som rekrutteringspartner for bedrifter. Det er resultatet av et systematisk arbeid mot arbeidsgivere. Praksisplass er aldri et mål i seg selv.

Lær fra de andre kommunene:

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.

Lær av vinneren av bosettingsprisen

Språkpraksis i Grimstad: Rett person til riktig bedrift

I Grimstad må du yte for å nyte. Fra dag en. Med eller uten språk. Derfor skal alle deltakere i introduksjonsprogrammet ut på en arbeidsplass for å snakke norsk. Les mer om hvordan de gjør det i Grimstad!