Om tiltaket

Elverum kommune har de siste årene hatt flere barnevernssaker med både akuttplasseringer og omsorgsovertakelse, og mange familier har utfordringer som gjør at de trenger bistand fra hjelpeapparatet i kommunen. Kommunen har erfart at familiene ble møtt med ulik forståelse av behov, ulik kultur i enhetene og lite samarbeid på tvers. Tilbudene har vært preget av «hver på sin tue», «ikke innenfor mitt område» og familien som helhet har ikke vært i fokus. Barneverntjenesten kjøper inn eksterne tjenester for å ivareta disse familiene. Mye av denne eksterne kompetansen innehar finnes allerede i kommunen, men det har ikke har vært kjent på tvers av enheter.

Dette ønsker kommunen å gjøre noe med. De jobber nå i en arbeidsgruppe som er ansvarlig for prosessen framover - på tvers av sektorene . Barneverntjenesten, Enhet forebyggende tjenester, Bosetting og introduksjon og Læringssenteret skal sammen skape et tettere og sterkere tverrfaglig samarbeid inn mot disse utsatte familiene.

Målet med tiltaket er å bidra til å sikre tilstrekkelig kunnskap hos relevant personell i kommunen om identifisering av utfordringer og tidlig intervensjon. Dette innebærer et tettere samarbeid på tvers av sektorer der en i større grad ønsker å koordinere tiltak for barn og unge - til beste for hele familien.

Slik kommer du i gang

  • Innse at man har en utfordring
  • Vær ærlig om utfordringen og begynn å diskutere dem på tvers av berørte enheter
  • Bygg tillitt
  • Identifiser problematiske faser i samarbeidsprosesser
  • Sørg for å ha politisk støtte

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Navn: Eirik Setsaas

Stilling og arbeidssted: Enhetsleder barnevern, Elverum kommune

Telefon: 90 23 33 77

E-post: eirik.setsaas@elverum.kommune.no

Fant du det du lette etter?