Om tiltaket

Et felles hus; «Kraftsenteret for integrering og helse» gjør det lettere for nybosatte flyktninger å få hjelp og navigere mellom de ulike tjenestene. Gjennom tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid fremmer tiltaket integrering og forebygger psykososiale problemer. Terskelen mellom helsetjenestene og introduksjonsprogrammet blir lavere og ansatte i kommunen lærer å respektere hverandres roller og arbeidsoppgaver.

Kvinne på kjøkken Menn på kurs
Glimt fra aktiviteter på mat/helse og kreativ gruppe.

Samlokaliseringen var et svar på at det kom tre ganger så mange flyktninger til kommunen i 2015 og 2016 sammenlignet med tidligere år. Det ble klart at tjenestene rundt flyktningene måtte oppjusteres og organiseres mer helhetlig. Resultatet har blitt mer og bedre tverrfaglig samarbeid. Kommunen samarbeider blant annet med Frisklivs- og mestringssenteret om en kosthold- og matlagingsgruppe og røykesluttkurs for deltakerne i introduksjonsprogrammet. Det har også blitt opprettet en friluftsgruppe og en gruppe med tema bevegelse og dans sammen med fysioterapitjenesten.

Kvinner på parkeringsplass På fisketur
Danse- og bevegelsesgruppe i ivrig aktivitet med fysioterapeut.

Et vendepunkt var prosjektet «Helse på Intro» der Frisklivssenteret, fysioterapeut, kommunepsykolog og helsesykepleier for flyktninger samarbeidet om helsefremmende grupper i introduksjonsprogrammet. Dette gjør at kommunen får formidlet kunnskap rundt temaet helse fra flere sider. Hittil har kommunen gjennomført «Helse på Intro» i to semestre.

Friluftsgruppen på fisketur Fjell kraftsenter for inkludering og helse
Læring i friluft: I friluftsgruppa blir brukerne blant annet invitert med på fisketur.

Organisering og økonomi

Tiltaket er finansiert gjennom omdisponinger av midler internt i kommunen, samt noe støtte fra Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Irene Treidene, helsesjukepleier, Øygarden kommune. E-post: irene.treidene@oygarden.kommune.no

Liv Hege Pedersen, helsesjukepleier, Øygarden kommune. E-post: liv.pedersen@oygarden.kommune.no

Fant du det du lette etter?