Om tiltaket

Tilbudet er regelmessig (ukentlig) og helst åpent i ferier. I løpet av 2018 har mannstreff i regi av Empo hatt rundt 700 besøkende. 

Gjennom å praktisere norsk i en aktiv og sosial kontekst bidrar møteplassene i Empo til bedre norskkunnskaper for mange av deltakerne. Når tillit og relasjoner er etablert, kan det gis muligheter til å skape effektive arenaer for informasjons- og kunnskapsformidling.

Medarbeidere og frivillige må være fleksible, kompetente og godt forberedt på å tilby informasjon og veiledning om jobb og utdanning, samt andre temaer som oppleves som interessante og relevante for målgruppen. Gjennom samarbeid med eksterne fagpersoner og miljøer innen økonomi, juss-formidling, helseinstanser og annet kan deltakerne få informasjon og kunnskap innen mer spissede områder. Holdningsendringer krever tid og tillit, og det er en forutsetning at menn får muligheter til å reflektere rundt egne erfaringer og manns- og farsrollen i et nytt land. På Empo har ulike metoder blitt benyttet for å legge til rette for dialog, og vi deler erfaringer og kunnskap fra dette arbeidet.

Fysisk aktivitet er viktig for mange, og Empo samarbeider med en lokal idrettsklubb. Andre samarbeidsaktører er lokale ungdomsklubber for bruk og lån av passende lokaler, private og offentlige aktører for tilgang til andre arenaer som kino, bowling, fotballkamper m.m.

Organisering og økonomi

EMPO Bergen drives av Kirkens Bymisjon, med støtte fra Bergen kommune.

Kontaktinfo

Kristine Moskvil Thorsen

Kristine Moskvil Thorsen, Leder for Empo Flerkulturelt Ressurssenter

Telefon: 91 81 44 11

E-post: Kristine.Thorsen@skbb.no

Fant du det du lette etter?