Om tiltaket

«Fagbrev uten grunnskole» tilbyr et alternativt løp mot fagbrev etter modell fra praksiskandidatordningen. Deltakerne tar i kursperioden teoridelen til barne- og ungdomsfagarbeider eller helsefagarbeider. Kurstilbudet har fagteori en dag i uka, bransjerettet norskopplæring en dag i uka  og relevant praksisplass tre dager i uka. Norskopplæringen er tilpasset målet om å bestå teoridelen til fagbrevet og å komme i jobb. Norskopplæringen leveres i sin helhet av Folkeuniversitetet, mens selve prøven gjennomføres av fylkeskommunen ved at deltagerne tar den som privatister.

Kurset er åpent for deltagere fra både NAV Asker og NAV Bærum. Hovedvekten av deltagerne kommer fra introduksjonsprogrammet, Jobbsjansen og Kvalifiseringsprogrammet, men det er også åpent for andre så lenge de er registrerte arbeidssøkere og har rett til oppfølging fra NAV. Veileder i NAV gir deltakerne tett oppfølging.

For å sikre god opplæring på praksisplassen, og øke mulighetene for ansettelse, gir NAV arbeidsgiver både mentortilskudd og lønnstilskudd ved behov. NAV Asker opplever at det lønner seg å tenke på tvers av kommune og støtteordninger. Det er også essensielt at deltakerne har finansiering gjennom hele prosessen. Ved å kombinere ulike støtteordninger, arbeidsmarkedstiltak, kurs og opplæring, får deltakerne et lengre og mer helhetlig løp. Kurset finansieres ved bruk av opplæringstiltaket i NAV.

Slik kommer du i gang

  • Vær innstilt på at det kan være en lang prosess å få deltakere i jobb
  • Kartlegg behov for lokal arbeidskraft og bestill kurs som passer til behovet.
  • Kartlegg de ulike mulighetene for kurs. Det finnes mange kurstilbydere over hele landet.
  • Vurder om du kan samarbeide med en annen kommune, avdeling eller sektor?
  • Sett deg inn i ansettelsesprosesser og snakk med rekrutteringsansvarlig på praksisstedene.
  • Tenk tall og økonomi gjennom hele prosessen. Da er det lettere å få med seg ledelsen og forankre tilbudet.
  • Ved å kunne sette en prislapp på alle elementer i kursene er det lettere å samarbeide om kurs- og praksisplasser, for eksempel med andre kommuner.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om hvordan NAV Asker arbeider fagkurs i kombinasjon med bransjerettet norskopplæring og relevant arbeidstrening?

Telefon: 90 17 47 63 / 40 01 99 63

E-post: ingeborg.horn@nav.no / maren.gulowsen@nav.no

Fant du det du lette etter?