Ditt eget valg

Frykter du å bli etterlatt i utlandet? Eller er du utsatt for negativ sosial kontroll? Det er hjelp å få!