Slik hjelper du flyktninger

Frivillige lag og privatpersoner kan bidra til at ventetiden i asylmottakene fylles med aktiviteter, og at flyktninger som får opphold raskere blir integrert.