Slik hjelper du flyktninger

I 2015 søkte rekordmange mennesker beskyttelse i Norge. Frivillige lag og privatpersoner kan bidra til at ventetiden i asylmottakene fylles med aktiviteter, og til at flyktninger som får opphold raskere blir bosatt og integrert.