Frivillig arbeid

Som frivillig hjelper kan du bidra til god integrering og bedre nærmiljøer både for flyktninger som er bosatt i kommunen din og de som bor på asylmottak. Først og fremst trenger flyktningene en venn, en guide, språktrening og noe å gjøre på fritiden.

Sist oppdatert: 16. desember 2016

Hjelpe flyktninger på mottak

Ønsker du å bidra som frivillig for flyktninger som bor på mottak, kan du henvende seg til mottaket direkte. Mottakene kan også tipse om organisasjoner, lag eller foreninger som driver aktiviteter på mottaket. Se UDIs liste over mottak her.

Et annet alternativ er å kontakte hjelpeforeninger direkte. Alt fra små foreninger til store, internasjonale hjelpeorganisasjoner trenger frivillige til å drive aktivitetene sine. Se liste over utvalgte organisasjoner her.

Eksempler på frivillig arbeid for flyktninger på mottak:

 • arrangere fritidstiltak og sportsaktiviteter
 • lære bort et håndverk eller finne fellesskap gjennom musikk
 • gi språktrening eller leksehjelp
 • gi informasjon og veiledning om det norske samfunnet
 • gå turer sammen

Ta alltid kontakt med mottakssenteret før du gjør avtaler med noen av beboerne. Mottaket må til enhver tid vite hvem som er hvor og med hvem. Hvis du ønsker å være frivillig for mindreårige må du ha politiattest.

Hjelpe flyktninger som er bosatt i kommunen

Når flyktningene har fått oppholdstillatelse, blir de bosatt i en kommune. Her vil det være stort behov for integreringsfremmende tiltak. Som frivillig hjelper kan du bidra til å gjøre overgangen til det norske samfunnet lettere for flyktningen.

For å komme i kontakt med flyktninger, kan du kontakte flyktningtjenesten i din kommune eller frivillige organisasjoner som jobber med dette.

Eksempler på frivillig arbeid for bosatte flyktninger:

 • være flyktningguide
 • gi språktrening eller leksehjelp
 • være en venn eller en god nabo
 • invitere til sosiale arrangementer og aktiviteter
 • invitere på middag eller en kopp te
 • bidra til at flyktningene føler seg inkludert i nærmiljøet
 • inkludere flyktninger i fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter i lokalsamfunnet
 • gi informasjon og veiledning om det norske samfunnet

Aktiviteter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

For enslige mindreårige kan du bidra med leksehjelp, være støttekontakt, arrangere aktiviteter eller ta på deg større oppgaver som å være verge, besøkshjem eller fosterhjem. Les mer på vår side om enslige mindreårige.

Utvalgte frivillige organisasjoner

Det finnes flere organisasjoner enn dem vi lister opp her, men vi har valgt å ta med de største og mest kjente. IMDi har ingenting å gjøre med hvordan de ulike organisasjonene organiserer sitt arbeid eller står inne for deres meninger og holdninger.

Frivillig.no

Frivillighet Norge har laget en portal der alle frivillige organisasjoner kan legge ut oppdrag de ønsker hjelp til, både når det gjelder flyktninger og til andre formål.

Røde Kors

 • Røde Kors arrangerer ulike aktiviteter på asylmottak. Aktivitetene varierer ut i fra behov: Noen er regelmessige, og andre er enkeltstående arrangementer. Ungdom kan bidra gjennom Røde Kors ungdom.
 • Røde Kors' flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig som kjenner lokalsamfunnet.
 • Norsktrening i Røde Kors er gruppebaserte sosiale treff der flyktningene får mulighet til å praktisere norsk og styrke sin kunnskap om norsk kultur og samfunn.

Kontakt din lokalforening for å få vite mer.

Redd Barna

Redd Barnas frivillige er til stede med aktiviteter for barn på flere mottak over hele landet. De har også frivillige som arbeider med nylig bosatte barnefamilier. Har du lyst å bidra eller lurer du på noe? Kontakt Redd Barna for mer informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp organiserer frivillige på ulike måter, avhengig av hvor i landet og hvordan folk ønsker å hjelpe. De frivillige kan delta både i aktiviteter knyttet opp mot mottak som Folkehjelp selv drifter, og i annet integreringsarbeid.

Du kan kontakte lokallaget ditt for å høre hva de gjør, du kan bli folkevenn og på den måten engasjere deg i asylmottak eller du kan melde deg til tjeneste uavhengig av hva du ønsker å bidra med.

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen vil gjerne ha frivillige som kan bidra med ulike oppgaver som å dele ut mat, steke vafler, prate med folk, aktivisere barn og annet.

Norges frivilligsentraler

Frivilligsentraler rundt om i landet trenger frivillige til språktrening og sosiale aktiviteter.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Sanitetskvinner over hele landet skaper møteplasser for integrering og språktrening.

Refugees Welcome to Norway

Facebookgruppe som samler frivillige til ulike oppgaver.

Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund ønsker å dele idrettsglede for alle og vil oppfordre til en stor, felles dugnad for å inkludere alle som nå kommer inn i idrettens fellesskap. Idrettsstyret støtter idrettslagenes arbeid for inkludering av flyktninger gjennom et eget fond.

Norges Fotballforbund

I flere år har Norges Fotballforbund (NFF) i samarbeid med UDI og klubber over hele landet aktivisert barn i asylmottak gjennom fotball i nærmiljøet. NFF tilbyr rådgivning og informasjon til alle som ønsker å engasjere seg i norsk fotballs solidaritetsarbeid, både internasjonalt og i Norge.

Fant du det du lette etter?