Gi bort ting til asylmottak

De umiddelbare behovene til flyktninger som kommer til Norge blir godt ivaretatt, men de som venter i mottak kan trenge blant annet varmere klær, leker og sportsutstyr. Kontakt mottak eller frivillige organisasjoner og sjekk hvordan du kan hjelpe.

Sist oppdatert: 16. desember 2016

Bor du i nærheten av et mottak? Det kan hende de ønsker mer klær eller leker, men husk å ta kontakt først. Mottaket kan kanskje også tipse deg om organisasjoner, lag eller foreninger som driver aktiviteter på mottaket. Se Utlendingsdirektoratets liste over mottak her.

Et annet alternativ er å kontakte hjelpeforeninger direkte. Det finnes alt fra små foreninger til store, internasjonale hjelpeorganisasjoner, og enkelte av disse organiserer innsamlinger.

Utvalgte organisasjoner

Det finnes mange flere organisasjoner enn dem vi lister opp her, men vi har valgt å ta med de største og mest kjente. IMDi har ingenting å gjøre med hvordan de ulike organisasjonene organiserer sitt arbeid eller står inne for deres meninger og holdninger.

  • Norsk Folkehjelp har flere lokallag som samler inn klær og utstyr, i tillegg driver Norsk Folkehjelp åtte mottak som til tider har bruk for diverse ting. Men de ønsker at du tar kontakt med det aktuelle mottaket eller ditt lokallag før du leverer gaver og ting.
  • Fretex: Fretexposen er gratis for alle som ønsker å hjelpe flyktningene. Klær fra hele landet kan dermed sendes kostnadsfritt med Posten til Fretex. Fretex samarbeider også med Røde Kors om mottak av klær til flyktninger.
  • Refugees Welcome to Norway har flere lokallag som tar imot og distribuerer klær og utstyr. Du finner også mer informasjon på deres Facebookside og på lokale undergrupper.
  • Organisasjonen Hjelp oss å hjelpe har flere lokallag som tar imot og distribuerer klær og utstyr. Du finner mer informasjon på deres Facebookside og på lokale undergrupper.
Tall og statistikk:

Hvordan går det med integrering i din kommune?

IMDis statistikkverktøy gjør det enklere å finne statistikk om integrering for kommuner, fylker, næringsregioner og for hele landet. Her kan du sjekke tall for blant annet innvandring og bosetting, skole og utdanning, arbeid og levekår. Du kan enkelt sammenlikne tall for en bydel eller kommune opp mot andre kommuner eller andre geografiske enheter.

Fant du det du lette etter?