Kan du være norsktrener eller tolk for flyktninger?

Som norsktrener kan du hjelpe flyktningene lære seg norsk raskere. Det er også behov for flere kvalifiserte tolker. I mer hverdagslige sammenhenger kan også frivillige og andre uten formell kompetanse bidra.

Sist oppdatert: 15. mars 2017

En hovedregel er at det alltid skal brukes kvalifisert tolk når det skal utføres tolkeoppdrag for offentlig sektor og dersom kommunikasjonen omhandler sensitiv og viktig informasjon.

Dersom du ønsker å bidra med dine språkferdigheter, men ikke er kvalifisert tolk, kan du bistå som språkhjelp med hverdagslige gjøremål. Du kan også bidra som norsktrener.

Språkhjelp

Da kan du bistå flyktninger med praktiske ting, f.eks. med hjelp til å handle på butikken, finne frem i lokalsamfunnet, eller formidle/oversette informasjon i mer hverdagslig sosial interaksjon. Denne formen for praktisk bistand stiller ingen formelle krav til dine språkferdigheter, hverken på norsk eller på det andre språket.

Selv dagligdagse situasjoner kan imidlertid ta en vending som gjør det nødvendig å stoppe opp og vurdere om det er behov for å be ansvarlige myndigheter om å tilkalle kvalifisert tolk. Så dersom du ikke er kvalifisert tolk og blir bedt om å tolke i situasjoner som omhandler sensitive opplysninger rundt psykososiale forhold (helse, barns situasjon, familiekonflikter) eller asylsak og juridisk status, bør du avstå og varsle om behovet for kvalifisert tolk av hensyn til personens rettssikkerhet.

Norsktrener

Du kan også bidra ved å hjelpe flyktningene å lære og praktisere norsk i dagliglivet - både de som bor på mottak, og de som er blitt bosatt i din kommune.

Frivillige norsktrenere utgjør et verdifullt supplement til den offentlige språkopplæringen. Du behøver ingen formell norskkompetanse for å bli frivillig språktrener. Det holder at du er interessert i å hjelpe flyktninger med å snakke norsk. Å hjelpe til som språktrener forutsetter heller ikke at du behersker flyktningens morsmål.

Vil du hjelpe flyktningene til å lære seg norsk, eller bistå med språkhjelp i hverdagslige situasjoner?

Flere frivillige organisasjoner tilbyr kurs for norsktrenere. De kan også sette deg i kontakt med flyktninger i lokalmiljøet som har behov for språkhjelp:

Kvalifisert tolk

En kvalifisert tolk er en person som har gjennomført et eller flere kvalifiseringsløp for å bli tolk. De viktigste kvalifiseringsløp er tolkeutdanning og statsautorisasjon. I tillegg har IMDi og Høgskolen i Oslo og Akershus et test- og kurstilbud for potensielle tolker.

Når må det brukes kvalifisert tolk?

Bruk av kvalifisert tolk er nødvendig for at offentlige tjenestemenn og fagpersoner skal kunne informere, veilede og høre partene i saker hvor det er språkbarrierer og er helt avgjørende i saker der individets rettssikkerhet, liv og helse står på spill.

En tommelfingerregel er at det alltid skal brukes kvalifisert tolk dersom kommunikasjonen omhandler viktige og/eller sensitive opplysninger – og at jo viktigere informasjon, jo viktigere er det å bruke kvalifisert tolk.

Tall og statistikk:

Hvordan går det med integrering i din kommune?

IMDis statistikkverktøy gjør det enklere å finne statistikk om integrering for kommuner, fylker, næringsregioner og for hele landet. Her kan du sjekke tall for blant annet innvandring og bosetting, skole og utdanning, arbeid og levekår. Du kan enkelt sammenlikne tall for en bydel eller kommune opp mot andre kommuner eller andre geografiske enheter.

Fant du det du lette etter?