Hovedelementene i introduksjonsprogrammet skal være opplæring i norsk og samfunnskunnskap og tiltak som forbereder for arbeidslivet slik at deltakerne lærer seg norsk og raskt kommet ut i arbeid eller videre utdanning.

Programmet kan imidlertid inneholde andre tiltak, se eksempler i tabellen under. Aktiviteter kan organiseres som sommerskole, temakvelder, samtalegrupper, kvinnegrupper, familiegrupper blant annet. 

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER som kan inngå i introduksjonsprogrammet
AktivitetSamarbeidspartner
Helse, kosthold og ernæring Helsestasjon, helsesøster, kommunelege
Familieveiledningsprogram (ICDP) Kurs på foreldrenes morsmål med en veileder fra samme språkgruppe og en faglig veileder. Veilederene må være sertifiserte i ICDP-programmet
Førstehjelpskurs Røde kors, eller private tilbydere
Trafikalt grunnkurs Trafikkskolene
Kurs i personlig økonomi NAV, Finans Norge eller eksterne tilbydere
Boligskole Husbanken

Andre aktiviteter og kurs

I tillegg til introduksjonsprogrammet, kan nyankomne flyktninger få tilbud om andre aktiviteter fra for eksempel frivillige organisasjoner mm. Dette kan være en fin anledning for å informere om temaer som arbeidsliv, fritidsaktiviteter og bruk av nærmiljøet. Aktiviteter som leksehjelp og flyktninguide er mye brukt, men dette er også en anledning til å bruke lokale ressurser og tilpasse aktivitetene til lokale forhold.

Merk at disse tiltakene telles ikke som en del av introduksjonsprogrammet.

Det er mer vanlig å bruke språkhjelpere til denne type aktiviteter enn kvalifiserte tolker. Språkhjelpere koster mindre og finnes gjerne i lokalmiljøet fra før, og har ofte selv en flyktning- innvandrebakgrunn.

Vox har laget en veileder for de som ønsker å bli språkhjelpere (pdf).

Eksempler på aktiviteter, kurs og aktuelle samarbeidspartnere
AktivitetSamarbeidspartner
Fysisk aktivitet Idrettslag, friluftsforbundet
Leksehjelp Røde kors
Norsktrening og språkkafe Biblioteket, frivillige organisasjoner. Vox har utarbeidet materiell for de som ønsker å være norsktrenere.
Flyktningguide Røde kors
Andre lokale tilbud Lokale ressurspersoner, kulturliv, trossamfunn
Arbeidslivskurs Pensjonistforening, fagforeningen, kommunens egen ansatte med ulik yrkesbakgrunn, eller eksterne tilbydere eller andre kommuner