Korona-informasjon på ulike språk

Her finner du aktuell informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk. Siden er til "hjelpere" som driver oppsøkende informasjonsarbeid og som skal nå ut til grupper som ikke forstår tilstrekkelig norsk.

Sist oppdatert: 8. januar 2021

Flytkninger og innvandrere med mangelfulle digitale og norskspråklige ferdigheter er spesielt utsatt under pandemien. Situasjonen utfordrer kommuner og frivillige organisasjoner til å jobbe på nye og innovative måter med informasjonsformidling og integrering. Foruten oversatt informasjon og materiell, kan du også la deg inspirere via lenken til vår eksempelbank.

English version: Corona Information in Different Languages

Tips til nettressurser som mangler? Kontakt nettredaksjonen@imdi.no

Samlet informasjon om korona

Koronavirus, smittevern, karanteneregler

Vaksine

Psykisk helse

Arbeidsliv og rettigheter

Barnehage, skole og foreldreskap

Sårbare grupper

Reise, innvandring og opphold

Fritid og arrangementer

Nyheter