Fagverksted 2021

På grunn av koronasituasjonen og erfaringer med fagverkstedsendingene i 2020 besluttet IMDi å erstatte alle fysiske fagverksteder med digitale webinarer også i 2021.

Sist oppdatert: 19. mai 2022

Som i 2020, var tematikken på fagverksted også i 2021 i stor grad knyttet til integreringsloven. Men det første webinaret, som var 8. april, omhandlet kommunenes tilpasning av kvalifiseringsarbeid under koronapandemien.

Det ble arrangert tre kortere fagverkstedwebinar våren 2021 med varighet på ca. én time per webinar. 

Høsten 2021 ble det avhold to lengre fagverkstedsendinger med faglig innhold knyttet opp mot ny lov.

Sendingene slettes etter et halvt år.

IMDi_Fagverksted_merket_2021.png

  • 1. webinar: Kvalifiseringsarbeid under koronapandemien (8. april)
  • 2. webinar: Digitale tilskuddsløsninger, NIR og integreringsloven (11. mai)
  • 3. webinar: Målrettet kvalifisering gjennom samarbeid (10. juni)
  • Fagverksted 2021: Integreringsloven - muligheter og erfaringer - del 1 (30. september)
  • Fagverksted 2021: Integreringsloven - muligheter og erfaringer - del 2 (9. november)
Fant du det du lette etter?