Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet gjennom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere

Formålet med nettressursen er å bidra til at voksne innvandrere som deltar i introduksjonsprogram og voksenopplæring får tilgang til kvalitetssikret informasjon om koronavaksiner. Deltakere skal samtidig få mulighet til å drøfte eventuelle spørsmål eller bekymringer knyttet til vaksinering mot korona.