Hvorfor det er ønskelig med informasjons- og dialogmøter

Denne type møter sikrer at deltakere får mulighet til å stille spørsmål og få svar på eget morsmål evt. på et språk de behersker godt. Deltakerne kan få svar på spørsmål som ikke er tilgjengelig i informasjonsskriv, videosnutter m.m.

Avtaler med helsepersonell

Kommunen kan inngå avtaler med flerspråklige helsepersonell, for eksempel leger, sykepleiere og/eller farmasøyter, om å formidle informasjon om korona vaksinasjonsprogrammet til deltakere i introduksjonsprogram, norskopplæring og samfunnskunnskap. Dersom det ikke er flerspråklig helsepersonell tilgjengelig, anbefales bruk av helsepersonell og tolk.

For eksempel kan kommunen benytte legesatser og ta utgangspunkt i at det er nødvendig med helsepersonell i 1,5 time per dialogmøte. Det er behov for at kommunen avsetter budsjettmidler til å betale legene/helsepersonell og evt. tolker for å utføre oppdraget.

Forberedelser

Kommunen kan lage en timeplan for informasjon- og dialogmøtene med tidspunkter for dialogmøtene på forskjellige språk som blir formidlet til de aktuelle deltakerne, som selv logger seg på. Alternativt kan organiseringen skjer ved den leder, lærer eller programrådgiver har ansvar for å sende ut informasjon, ta imot påmeldinger, og sikre at deltakere kommer inn i møtene (enten digitale eller fysiske møter).

Optimal gruppestørrelse er ca. 15-20 deltakere. Dersom møtet foregår på Teams, kan det være flere (30 personer). Dersom det organiseres påmelding, anbefales det å melde på 40 personer, slik at man sikrer en stor nok deltakelse til selve møtet.

Kommunen sender timeplaner til helsepersonell med informasjon om hvordan møtene skal foregå, link til digital møterom/eller tid for fysisk oppmøte, og viktig lokal informasjon som må videreformidles.

Møtene kan holdes på flere måter

Informasjonen kan gis:

  • i felles klasserom på storskjerm via Teams/andre digitale plattformer for språkhomogene grupper (der deltakerne forholder seg til smittevernregler), eller
  • via fysisk besøk av helsepersonell i språkhomogene grupper eller
  • ved at deltakere får utdelt Laptop med hodetelefoner og deltar i digitale møter i klasserommet (der det er deltakere med flere språk)

Gjennomføring

Kommunene kan velge å benytte ca. 2 timer per informasjons- og dialogmøte, og organisere møtet på følgende måte:

  • 30 minutter benyttes for bistand til deltakere som har behov for hjelp til å logge på teknisk, evt. at deltakere samler seg fysisk før møtet starter
  • 60 minutter benyttes til informasjon fra helsepersonell, og spørsmål fra deltakerne
  • 30 minutter benyttes til evalueringsrunde

Etterarbeid

  • Regnskap; Betale fakturaer fra helsepersonell og tolker
  • Samle erfaringer fra møtene og eventuelt videreformidle erfaringene internt i kommunen

Erfaringene med informasjons- og dialogmøter i Oslo kommune er veldig gode, og har resultert i at mange deltakere som har nølt med å ta vaksine har valgt å vaksinere seg.

Fant du det du lette etter?