Materiell som programrådgivere og lærere kan benytte i opplæringen

Powerpointpresentasjoner

Presentasjonene kan benyttes i opplæringen og er inndelt etter nivåene

Materiellet er utviklet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Oslo kommune.

Ressurser

Materiell på flere språk til deltakere som ønsker mer informasjon. Stiller krav til helsekompetanse:

Fant du det du lette etter?