Tilbud om veilederopplæring ICDP 2023

IMDi tilbyr, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat), veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke metoden International Child Development (ICDP) for foreldreveiledning.

Sist oppdatert: 21. mars 2023

Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogrammet. Kommunene er pålagt å gi tilbud om foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram som har barn under 18 år. Det samme gjelder deltagere som får barn i løpet av programmet (Les om foreldreveiledning på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.)

 

Om ICDP-opplæring 2023

 

Vi tilbyr ICDP-kurs som digital opplæring i 2023, og ICDP kurs som arrangeres med fysisk oppmøte. Fysisk kurs har oppstart høsten 2023. På kurs som avholdes digitalt er det plass til 12 kursdeltakere, og kurset med fysisk oppmøte har plass til 24 kursdeltakere.

Hvert kurs består av 6 kursdager (2023) og 3 veiledningsdager (2023/2024). 

Kursdeltakerne gir foreldreveiledning til introduksjonsdeltakere i opplæringsperioden.

Hvem kan delta på ICDP-kurs?

Tilbud om veilederopplæring gis til kommuneansatte som jobber som programrådgivere, helsesykepleiere, lærere mv.

ICDP veiledere skal ha tilstrekkelig kompetanse i møte med målgruppen / foreldrene som deltar. Fagprofesjonell bakgrunn, men også bredde i språkkompetanse og erfaringsbakgrunn er ønskelig.

Kommunene oppfordres til å rekruttere to veiledere, eller at kommunen har sertifisert veileder som kandidaten kan holde foreldregruppe sammen med.

Opplæring i ICDP gir kompetanse i styrkebasert fokus på universelle samspillstemaer mellom foreldre og barn, og sensitiviserende veiledningsmetodikk.

De som søker om å få veilederkompetanse må i utgangspunktet ha høyskoleutdanning, men det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering. Deltakerne må kunne forstå norsk godt.

Dersom det ikke er mulig å rekruttere en flerspråklig veileder i kommunen, kan man eventuelt bruke tolk i møtene med foreldrene. Det anbefales imidlertid at kommunen bruker tid på å rekruttere en flerspråklig veileder. Man kan for eksempel samarbeide på tvers av kommunegrensene for å få dette til.

Hva innebærer opplæringen?

 

Opplæringen består av undervisning, veiledning, samt gjennomgang og tilbakemeldinger på deltakernes logger. Deltakere får også håndbok for veiledere.

For å bli sertifisert veileder i ICDP må du:

 • Delta på tre obligatoriske samlinger à to dager med undervisning og øvelser
 • Gjennomføre en veiledningsgruppe for foreldre (egentrening) bestående av 12 møter a 1 ½ - 2 timer hver gang. Møtene gjennomføres ca. en gang per uke i 12 uker. I opplæringsfasen må det regnes ca. tre timer til for- og etterarbeid per møte.
 • Delta på tre obligatoriske veiledningsdager mens egentrening pågår (tre enkeltstående dager)
 • Skrive loggbok fra arbeidet som skal godkjennes av trenerne

Kommuner som ønsker å sertifisere veiledere i ICDP forplikter seg til å:

 • forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
 • rekruttere foreldre til gruppen
 • stille lokaler til disposisjon for gruppen
 • frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
 • legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring

Meld deg på innen 10. mars 2023  

Merk at det er begrenset antall plasser på opplæringen. Dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, vurderes søknadene etter søkernes kvalifikasjoner, og hvor godt forankret planen for å benytte kompetansen er i kommunen. Kommuner som melder på flerspråklig prioriteres. Når påmelding er mottatt, og plass tildelt, vil deltakerne få tilsendt praktisk informasjon.

Klikk her for påmelding til kurs

Pris

Selve opplæringen er gratis.

 

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Edman, utredningsleder, IMDi

Tidspunkt for ICDP opplæring 2023 

 

Kurs 1. Digital opplæring. Oppstart våren 2023

 • 26. og 27. april
 • 24. og 25. mai
 • 14. og 15. juni
  Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager
  (dato for veiledningsdatoer avklares senere)

 

Kurs 2. Digital opplæring. Oppstart våren 2023

 • 19. og 20. april
 • 10. og 11. mai
 • 7. og 8. juni
  Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager
  (dato for veiledningsdatoer avklares senere)

Kurs 3. Digital opplæring. Oppstart høsten 2023

 • 19. og 20. april
 • 10. og 11. mai
 • 7. og 8. juni

     Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningstimer

     (dato for veiledningsdatoer avklares seinere)

 

Kurs 4. Digital opplæring. Oppstart høsten 2023

 • 6. og 7. september
 • 4. og 5. oktober
 • 1. og 2. november
  Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager
  (dato for veiledningsdatoer avklares senere)

Kurs 5. Sted: Oslo (kurset avholdes med fysisk oppmøte)

 • 27. og 28. september
 • 25. og 26. oktober
 • 22. og 23. november
  Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager
  (dato for veiledningsdatoer avklares senere)

Kurs 6. Digital opplæring. Oppstart våren 2023

 • 26. og 27. april
 • 24. og 25. mai
 • 14. og 15. juni

    Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager
    (dato for veiledningsdatoer avklares senere)

 

Fant du det du lette etter?