«Hvor kommer du fra» - Vestland innvandrerråds kampanje mot rasisme og diskriminering

Gjennom kampanjen «Hvor kommer du fra?» bidrar Vestland Innvandrerråd til en bevisstgjøring om hva rasisme er. Kampanjen gir råd og anbefalinger om hva man kan gjøre og hvilke rettigheter man har dersom man opplever rasisme.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Mange personer med minoritetsbakgrunn utsettes for rasisme og diskriminering. I 2021 ble rapporten Strukturell rasisme i Bergen lansert. Den viste at mange personer med minoritetsbakgrunn i Bergen opplever diskriminering i arbeidslivet, boligmarkedet og i skolen.
  • Opplevelser knyttet til diskriminering og rasisme fører ofte til utenforskap, svekket psykisk og fysisk helse. Dette har konsekvenser for dem som blir utsatt og for samfunnet som helhet.
  • Spørsmål som «Hvor kommer du (egentlig) fra?» er ikke rasistisk i seg selv og er kanskje ikke ment som det. Likevel kan slike spørsmål oppleves som vanskelige for de av oss som allerede føler på «annerledeshet». Spørsmålet bygger på underforståtte antakelser om hudfarge, religion, etnisitet, nasjonalitet og lignende, og oppfattes ofte som: «Det ser ikke ut til at du hører hjemme her». Spørsmålet kan være sårende og forsterke følelsen av ensomhet og utenforskap.
 • Tiltak:

  • Kampanjen «Hvor kommer du (egentlig) fra?» har som mål å øke bevisstheten rundt fenomenet rasisme ved å oppfordre til refleksjon.
  • Kampanjen er en del av et større prosjekt Diskriminert hva gjør jeg nå? som setter søkelys på rettigheter man har og råd om hvordan man kan håndtere situasjonen dersom man opplever rasisme eller diskriminering. Prosjektet gir også råd til dem som er vitner til at andre utsettes for rasisme eller diskriminering.
 • Resultat:

  • Kampanjen ble delt på Facebook, Instagram og LinkedIn.
  • Gjennom både organisk spredning, og betalt annonsering når kampanjen svært bredt ut. Det estimeres at rundt 60 000 personer har sett kampanjen.

Sist oppdatert: 21. juni 2024

Møte i Vestland innvandrerråd

Mål og målgruppe

Målet med kampanjen er å øke bevisstheten rundt fenomenet hverdagsrasisme og diskriminering og hjelpe folk til å håndtere dette.

Målgruppen for kampanjen er personer som selv opplever rasisme og diskriminering eller ser at andre blir utsatt for dette. Den andre målgruppen er personer som utsetter andre for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Om tiltaket

Den digitale kampanjen «Hvor kommer du (egentlig) fra?» handler om når er det greit å spørre hvor noen kommer fra. Kampanjen oppfordrer til å reflektere og diskutere når et slikt spørsmål er passende og når er det ikke greit å spørre om dette. Spørsmålet er ikke farlig i seg selv hvis det er stilt til rett tid og i en passende situasjon, samtidig bør man tenke gjennom før man spør for å ikke bidra til en følelse av å være annerledes og utenfor.

Som en del av kampanjen er det utarbeidet et flytskjema. Dette brukes som er et verktøy for både å kunne håndtere situasjoner der spørsmålet om hvor en egentlig kommer fra, men for å visualisere hvor komplisert dette spørsmålet er. Til flytskjemaet er det laget en bruksanvisning slik at det kan brukes av skoler, frivillige organisasjoner og andre.

Organisering, samarbeid og økonomi

Vestland Innvandrerråd er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Vestland fylke. Organisasjonen jobber for å sikre like rettigheter, plikter og muligheter for alle, uansett kulturell og etnisk bakgrunn. Prinsippene organisasjonen jobber etter er likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning.

Prosjektet, inkludert kampanjen, har fått støtte fra Bufdir og har blitt utviklet i samarbeid med et lokalt kommunikasjonsbyrå «Kolbrun retorikk» og medlemsorganisasjonene til Vestland Innvandrerråd.

Gjennom felles workshop har Vestland Innvandrerråd og kommunikasjonsbyrået definert hvilke utfordringer spørsmålet «Hvor kommer du fra?» kan by på.

Vedlegg

Flytdiagram – kan printes ut fra vestlandinnvandrerrad.no

Lenker

Flere filmer om tematikken ligger på rådets Facebookside. Videoene er knyttet til den digitale kampanjen:

Kontaktinfo

Veronica Demez

Daglig leder i Vestland Innvandrerråd

E-post: innvandrerradet@gmail.com

Telefon: 469 31 810

Fant du det du lette etter?