Offentlige myndigheter har plikt til å handle når noen blir utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Forskjellige instanser i Norge jobber mot dette, og IMDi har ansvar for flere tiltak.

Nettstedet Nora

Nettstedet Nora handler om frihet til å bestemme hvordan vi skal leve livene våre. Uten overvåkning, kontroll og tvang. Nettstedet Nora deler historier, vet hvem det er bra å snakke med, og gir tips og råd.

Er du utsatt for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap? Eller kjenner du noen som er det?

Møter du negativ sosial kontroll og tvangsekteskap i jobben? På bufdir.no får du vite mer om: