IMDi driver nettstedet Nora en nettportal om negativ sosial kontroll. Her finner du historier som ungdom kan kjenne seg igjen i, sammen med informasjon om dine rettigheter og hvem du kan kontakte om du trenger hjelp. Nora inneholder også tips og veiledning til dem som jobber med sårbare ungdommer.

På siden Ditt eget valg viser IMDi deg hvor unge kan få råd og hjelp tilpasset sin situasjon.

IMDi deltar også med en representant i det nasjonale tverretatlige Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Videre har IMDi ansvaret for å koordinere arbeidet med handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Koordineringen skjer i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet.