De er for tiden utstasjonert på ambassader i Ankara, Amman, Islamabad og Nairobi.

Dette er deres oppgaver:

  • øke kompetansen om temaet ved utenriksstasjonene, og gi veiledning til utenriksstasjonene
  • øke kompetansen om negativ sosial kontroll knyttet til landene de dekker til forvaltningen i Norge
  • jobbe med enkeltsaker innenfor tematikken negativ sosial kontroll ved sine respektive ambassader
  • jobbe sammen med innvandrerorganisasjoner i Norge og de nettverk som strekker seg til utlandet, innenfor tematikken negativ sosial kontroll

På Bufdir.no finner du mer informasjon om integreringsrådgivere og om andre aktører på feltet.