Skoler som har minoritetsrådgivere

Skole/arbeidsstedKommuneFylkeTelefon
Aust-Lofoten videregående skole Vågan Nordland (+47) 41 35 42 44
Bergen Katedralskole Bergen Vestland (+47) 41 37 52 03
Bjerke videregående skole Oslo, Bjerke Oslo (+47) 95 45 96 79
Bjørnholt videregående skole Oslo, Søndre Nordstrand Oslo (+47) 41 20 59 78
(+47) 48 99 38 01
Bleiker videregående skole Asker Viken (+47) 48 99 77 68
Bodø videregående skole Bodø Nordland (+47) 48 99 53 91
Byåsen videregående skole Trondheim Trøndelag (+47) 95 41 75 52
Drammen videregående skole Drammen Viken (+47) 99 32 37 13
Eid videregående skole Stad Vestland (+47) 97 56 17 38
Etterstad videregående skole Oslo, Gamle Oslo Oslo (+47) 95 47 58 15
(+47) 48 95 96 59
Fredrik II videregående skole Fredrikstad Viken (+47) 45 87 67 42
Fyllingsdalen videregående skole Bergen Vestland (+47) 95 45 96 79
Fyrstikkalleen videregående skole Oslo, Gamle Oslo Oslo (+47) 46 50 47 73 
Færder videregående skole Tønsberg Vestfold og Telemark (+47) 40 21 72 66
Galterud ungdomskole Drammen Viken (+47) 40 80 60 24
Godalen videregående skole Stavanger Rogaland (+47) 41 34 79 67
Greåker videregående skole Sarpsborg Viken (+47) 48 50 81 90
Hamar Katedralskole Hamar Innlandet (+47) 41 34 48 31
Hellerud videregående skole Oslo, Grorud OSlo (+47) 45 48 61 37
Hersleb videregående skole Oslo, Gamle Oslo Oslo (+47) 41 31 19 50
(+47) 41 37 98 23
Holtet videregående skole Oslo, Nordstrand Oslo (+47) 46 62 34 47
Ishavsbyen videregående skole Tromsø Troms og Finnmark (+47) 95 23 25 65
Karmsund videregående skole Haugesund Rogaland (+47) 40 43 29 23
Kuben videregående skole, avd Kuben Oslo, Nordre Aker Oslo (+47) 95 47 26 95
Kuben videregående skole, avd Sogn Oslo, Nordre Aker Oslo (+47) 45 60 17 37
Kvadraturen videregående skole Kristiansand Agder (+47) 95 72 25 01
Lørengskog videregående skole Lørenskog Viken (+47) 45 51 71 74
Malakoff videregående skole Moss Viken (+47) 41 36 13 45
Mysen og Askim videregående skoler Mysen Viken (+47) 94 01 37 61
Oslo Handelsgymnasium Oslo, Frogner Oslo (+47) 404 30 762
Rud videregående skole Bærum Viken (+47) 41 21 79 90
Sam Eyde videregående skole Arendal Agder (+47) 48 19 32 41
Sandefjord videregående skole Sandefjord Vestfold og Telemark (+47) 48 99 41 14
Skogsmo videregående skole Skien Vestfold og Telemark (+47) 91 55 26 38
Steinkjer videregående skole Steinkjer Trøndelag (+47) 40 43 52 38
Stovner videregående skole Oslo, Stovner Oslo (+47) 46 74 81 40
(+47) 41 35 89 23
Tiller videregående skole Trondheim Trøndelag (+47) 90 77 90 47
Ullandhaug skole Stavanger Rogaland (+47) 93 08 42 40
Ulsrud videregående skole Oslo, Østensjø Oslo (+47) 45 86 88 45
(+47) 48 99 21 06
Vadsø videregående skole Vadsø Troms og Finnmark (+47) 47 23 28 72
Veiledningssenter Follo Ås Viken (+47) 95 45 24 78
Veiledningssenter Romerike Lillestrøm Viken (+47) 95 47 82 06
Ørsta videregående skole Ørsta Møre og Romsdal (+47) 94 01 80 54
Årstad videregående skole Bergen Vestland (+47) 41 20 55 78

Om ordningen

IMDi har fag-og personalansvar for minoritetsrådgiverne, mens skolen har ansvar for den daglige oppfølgingen.

Minoritetsrådgiverne har spisskompetanse på problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold, og samarbeider tett med skolens elevtjeneste. De følger opp ungdom som er, eller står i fare for, å bli utsatt for dette. Minoritetsrådgiverne skal også styrke kompetansen til skoleansatte og offentlige tjenesteapparat om tematikken. NAV, flyktningtjenester og voksenopplæring er tjenester som i stor grad etterspør kompetanseheving fra minoritetsrådgiverne.

Minoritetsrådgivere jobber med:

  • Kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever
  • Gir veiledning til ansatte i skolesektor eller øvrige tjenesteapparat som er i kontakt med ungdom som opplever negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/ eller æresrelatert vold
  • Skaper bevissthet, kunnskap og holdningsendring, gjennom for eksempel samtalegrupper, presentasjoner og undervisningsopplegg.
  • Kompetansehever om temaet negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold til elever, skoleansatte og andre relevante aktører.
  • Etablerer samarbeid/nettverksbygging med eksisterende hjelpeapparatet (for eksempel barnevernstjenesten, NAV, politiet, flyktning tjenesten, helsemyndigheter).
  • Sikrer at det er oppdaterte og tilpassende rutiner og prosedyrer for arbeidet ved skolene, samt at disse er kjent og følges opp av skolen.

Hvordan kan minoritetsrådgiver bistå ansatte i tjenesteapparat/skole?

Alle offentlig ansatte har en plikt til å handle når barn og unge står i fare for, eller er utsatt for, tvangsekteskap, kjønnslemleste og/eller æresrelatert vold. Ansatte i skole, offentlige tjenesteapparat og frivillige organisasjoner kan ta kontakt med minoritetsrådgiver i sitt fylke eller kommune dersom de ønsker å styrke sin kompetanse om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Minoritetsrådgivere kan også være en samarbeidspartner i arbeidet med lokale seminarer om tematikken eller i utarbeidelse av rutiner.

Fant du det du lette etter?