IMDi minoritetsrådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler

IMDi har 59 minoritetsrådgivere som er utplassert på videregående og ungdomsskoler i alle landets fylker, og ved enkelte voksenopplæringskontor og fylkeskommunale veiledningssentre.

Sist oppdatert: 14. oktober 2021

Skoler som har minoritetsrådgivere 

Skole/arbeidssted Kommune Fylke Telefon
Aust-Lofoten videregående skole Vågan Nordland (+47) 41 57 04 72
Bergen Katedralskole Bergen Vestland (+47) 41 37 52 03
Bjerke videregående skole Oslo, Bjerke Oslo (+47) 45 72 91 15
Bjørnholt videregående skole Oslo, Søndre Nordstrand Oslo (+47) 41 20 59 78
(+47) 48 99 38 01
Bleiker videregående skole Asker Viken (+47) 48 99 77 68
Bodø videregående skole Bodø Nordland (+47) 48 99 53 91
Byåsen videregående skole Trondheim Trøndelag (+47) 95 41 75 52
Drammen videregående skole Drammen Viken (+47) 99 32 37 13
Eid videregående skole Stad Vestland (+47) 97 56 17 38
Etterstad videregående skole Oslo, Gamle Oslo Oslo (+47) 95 47 58 15
(+47) 48 95 96 59
Fredrik II videregående skole Fredrikstad Viken (+47) 45 87 67 42
Fyllingsdalen videregående skole Bergen Vestland (+47) 95 45 96 79
Fyrstikkalleen videregående skole Oslo, Gamle Oslo Oslo (+47) 46 62 34 47 
Færder videregående skole Tønsberg Vestfold og Telemark (+47) 40 21 72 66
Galterud ungdomsskole Drammen Viken (+47) 40 80 60 24
Godalen videregående skole Stavanger Rogaland (+47) 41 34 79 67
Greåker videregående skole Sarpsborg Viken (+47) 48 50 81 90
Hamar Katedralskole Hamar Innlandet (+47) 41 34 48 31
Hellerud videregående skole Oslo, Grorud OSlo (+47) 45 48 61 37
Hersleb videregående skole Oslo, Gamle Oslo Oslo (+47) 41 31 19 50
(+47) 41 37 98 23
Holtet videregående skole Oslo, Nordstrand Oslo (+47) 94 01 02 43
Ishavsbyen videregående skole Tromsø Troms og Finnmark (+47) 95 23 25 65
Karmsund videregående skole Haugesund Rogaland (+47) 40 43 29 23
Kuben videregående skole, avd Kuben Oslo, Nordre Aker Oslo (+47) 95 47 26 95
Kuben videregående skole, avd Sogn Oslo, Nordre Aker Oslo (+47) 45 60 17 37
Kvadraturen videregående skole Kristiansand Agder (+47) 95 72 25 01
Malakoff videregående skole Moss Viken (+47) 45 97 93 69
Mysen og Askim videregående skoler Mysen Viken (+47) 94 01 37 61
Oslo Handelsgymnasium Oslo, Frogner Oslo (+47) 404 30 762
Rud videregående skole Bærum Viken (+47) 41 21 79 90
Sam Eyde videregående skole Arendal Agder (+47) 41 20 49 80
Sandefjord videregående skole Sandefjord Vestfold og Telemark (+47) 48 99 41 14
Skogsmo videregående skole Skien Vestfold og Telemark (+47) 91 55 26 38
Steinkjer videregående skole Steinkjer Trøndelag (+47) 40 43 52 38
Stovner videregående skole Oslo, Stovner Oslo (+47) 46 74 81 40
(+47) 41 35 89 23
Strømmen videregående skole Lillestrøm Viken (+47) 45 51 71 74
Tiller videregående skole Trondheim Trøndelag (+47) 90 77 90 47
Ullandhaug skole Stavanger Rogaland (+47) 93 08 42 40
Ulsrud videregående skole Oslo, Østensjø Oslo (+47) 45 86 88 45
(+47) 48 99 21 06
Vadsø videregående skole Vadsø Troms og Finnmark (+47) 47 23 28 72
Veiledningssenter Follo Ås Viken (+47) 95 45 24 78
Veiledningssenter Romerike Lillestrøm Viken (+47) 41 57 04 72
Ørsta videregående skole Ørsta Møre og Romsdal (+47) 94 01 80 54
Årstad videregående skole Bergen Vestland (+47) 41 20 55 78

Om ordningen

Minoritetsrådgiverne har sitt daglige arbeid på skolene, men IMDi har fag-og personalansvar for dem.

Minoritetsrådgiverne har spisskompetanse på problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold, og samarbeider tett med skolens elevtjeneste. De følger opp elever og ansatte ved skolen minoritetsrådgiver er utplassert på, og elever ved skoler i nærområdet ved behov. . Minoritetsrådgiverne skal også styrke kompetansen til ansatte i lokale flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester om tematikken.

IMDis minoritetsrådgivere skal:

gjennomføre forebyggende tiltak, eksempelvis samtalegrupper, presentasjoner og undervisningsopplegg for elever, ansatte og/eller foreldre.

gi råd, veiledning og oppfølging til elever som er i fare eller utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse.

  • kartlegge behov for, og gjennomføre, kompetansehevende tiltak for ansatte ved skolen.
  • bidra til et helhetlig samarbeid mellom skolen og lokale hjelpetjenester i enkeltsaker.
  • bidra til å utarbeide og videreutvikle rutiner for forebygging og håndtering av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse ved skolen.
  • bidra til å gjøre ordningen med integreringsrådgivere og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll kjent blant målgruppene.
  • samarbeide med IMDis fagteam om forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold om kompetansehevende tiltak for ansatte i flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester.
  • bidra til utvikling av veiledningsmateriale og annet innhold til nettportalen Nora (https://www.imdi.no/nora/).
  • rapportere til IMDi, bidra med erfaringsutveksling og gi innspill til metode- og fagutvikling.

Hvordan kan minoritetsrådgiver bistå ansatte i tjenesteapparat/skole?

Alle offentlig ansatte har en plikt til å handle når barn og unge står i fare for, eller er utsatt for, tvangsekteskap, kjønnslemleste og/eller æresrelatert vold. Ansatte i lokale flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester kan ta kontakt med minoritetsrådgiver i sitt fylke eller kommune dersom de ønsker å styrke sin kompetanse om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Minoritetsrådgivere kan også være en samarbeidspartner i arbeidet med lokale seminarer om tematikken eller i utarbeidelse av rutiner.

Fant du det du lette etter?