NIR samhandler elektronisk med kommunale fagsystemer som behandler informasjon om opplæring av nyankomne innvandrere i kommunene. IMDi har i 2019 tilgjengeliggjort en ny integrasjonsplattform (WS4) for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR. Det gjenstår at fagsystemleverandører tilpasser sine systemer til den nye plattformen og at kommuner tar den nye overføringstjenesten i bruk.

Bakgrunn

Den nye WS4-tjenesten har blitt utviklet for å erstatte den tidligere integrasjonsplattformen (WS2). WS4-tjenesten er bygget opp for å være en mer pålitelig, responsiv og sikker løsning mellom fagsystemer og NIR. Utgangspunktet for utvikling av løsningen var å møte kravene i personvernforordningen GDPR, forbedre datakvaliteten på overføringene og bidra til raskere og mer stabile overføringer. 

Dagens situasjon

Den gamle integrasjonsplattformen (WS2) støtter ikke flere funksjoner i NIR basert på eksisterende lovverk. WS2 kommer heller ikke til å støtte endringer i NIR som følge av ny lov om integrering (integreringsloven) som antas å iverksettes 01.01.2021. Det er derfor viktig at fagsystemene er tilpasset WS4 for at kommunene skal kunne oppfylle kravene i både eksisterende og framtidig lovverk når det gjelder registrering i NIR.

Fremtidig situasjon

Av overnevnte grunner har IMDi besluttet å skru av WS2 31.12.2020. Dette innebærer at det er kun WS4 som vil gjelde etter 1. januar 2021. IMDi har varslet denne datoen til fagsystemleverandørene medio november 2019 og vil med dette informere alle kommuner som benytter fagsystem. Endringer i NIR som følge av den nye integreringsloven vil kun bli implementert på WS4-plattformen.

Det er en fordel om fagsystemleverandører tilpasser sine fagsystemer til den nye WS4-plattformen så snart som mulig, da dette vil gjøre det enklere i neste omgang å gjøre nødvendige endringer i fagsystemene som følge av ny integreringslov.

Dersom fagsystemleverandørene ikke klarer å tilpasse de kommunale fagsystemene til WS4 innen 1. januar 2021, må kommunene benytte seg av webgrensesnittet til NIR for å utføre registreringer.

Kommunene er pålagt å registrere løpende i NIR i henhold til forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven.

Fant du det du lette etter?