Om registreringen

Hvem skal registrere sin kompetanse?

Alle beboere i asylmottak som er over 16 år og som har fått oppholdstillatelse, eller har høy sannsynlighet for å få oppholdstillatelse, får tilbud om å registrere sin kompetanse.

Registrering av opplysningene er noe personen selv kan gjøre, eventuelt med veiledning, på cv.imdinett.no. Løsningen er tilgjengelig på datamaskin, nettbrett og smarttelefon, og på 15 forskjellige språk.

Mer informasjon om tilgang til løsningen og registrering av kompetanse finnes i en egen brosjyre nederst på denne siden.

Hva skal man registrere?

Dette er temaer dekket i kartleggingen:

 • språk
 • skolegang
 • arbeidserfaring
 • hvilke aktiviteter man har pleid å gjøre
 • interesser
 • ønsker om utdanning og arbeid

Karltleggingen er med andre ord mer utfyllende enn hva som er blitt kartlagt på mottak tidligere.

Hva brukes opplysningene til?

Kompetanseopplysningene skal gi kommuner og andre integreringsaktører et grunnlag for utforming av tilbud og tjenester til den enkelte flyktning, for eksempel videre kvalifisering. Målet er at den enkelte får bedre tilpassede tjenester og raskere kommer over i utdanning og arbeid.

Kompetanseopplysningene kan brukes som grunnlag for:

 • kartleggings- og veiledningssamtaler i regi av karrieresenter, kommunen eller Nav
 • utarbeidelse av individuell plan i introduksjonsprogram
 • tilpassing av introduksjonsprogram eller andre opplæringstilbud
 • tilpassing av arbeidsmarkedstiltak
 • godkjenning av kompetanse

Opplysningene vil ikke bli brukt i behandling av søknader om beskyttelse (asyl).

Til deg som jobber på mottak

Ansatte i asylmottak skal bistå beboere når de skal registrere kompetansen sin. Dette inkludererer å gi informasjon om tilbudet, bistå med pålogging og veilede.

Informasjon om tilbudet

Det er viktig at beboerne får god informasjon om registreringen og forstår hva kompetanseopplysningene skal brukes til.

Informasjon på flere språk rettet mot beboerne finner du nederst på denne siden. 

Bistand med pålogging

Registreringen kan gjennomføres på datamaskiner mottaket stiller til beboers disposisjon, ellerpå beboers egen pc, smarttelefon eller nettbrett.

For å logge inn i løsningen trenger beboeren DUF-nummeret sitt og en engangskode. Du får tilgang til å lage engangskode ved å logge deg på IMDinett.

I brosjyren under kan du lese mer om hvordan du får tilgang, logger inn og lager engangkoder for pålogging.

Veiledning

De fleste beboerne vil trenge hjelp med å komme i gang, og vil ha spørsmål om ulike deler av registreringsskjemaet. Noen beboere vil trenge hjelp og veiledning gjennom hele registreringen. Det kan særlig gjelde personer med svake leseferdigheter eller som ikke er vant til elektroniske registreringer og bruk av datamaskin.

For å komme til registreringsskjemaet, gå inn på cv.imdinett.no.

Til deg som jobber med integrering

Denne informasjonen er ment for deg som er ansatt i kommunen og som skal bruke kompetanseopplysningene i ditt arbeid med integrering og kvalifisering av flyktninger.

Kompetanseopplysningene som en person har registrert er tilgjengelig i IMDinett bosetting. De ligger samme sted som øvrige opplysninger om personen, under menypunktet "Kompetanse" i venstremenyen. Det samme gjelder opplysningene fra en eventuell karriereveiledningssamtale.

Du finner kun opplysninger om personer som er fordelt til, søkt ut til eller bosatt i kommunen. 

Finner du ikke opplysningene?

For å kunne se opplysningene en flyktning har registrert om sin kompetanse, må man ha tilgang til bosettingsdelen av IMDinett.

Hvis du kun har tilgang til Nasjonalt introduksjonsregister, kan du be bosettingsansvarlige i kommunen å skrive ut det som er registrert for flyktningene din kommune skal bosette.

Merk også at denne ordningen gjelder personer i asylmottak, og det kan hende at hun eller han ikke har lagt inn opplysninger om seg selv i systemet. Dette vil medføre at du som kommunebruker med bosettingstilgang ser tomme kompetansefelt i IMDinett. 

Til deg som gir karriereveiledning i mottak

Denne informasjonen er ment for deg som skal tilby karriereveiledning i asylmottak på bakgrunn av registrerte kompetanseopplysninger. Karriereveiledning prøves ut i integreringsmottakene i Kristiansand, Bodø, Larvik og Steinkjer, i tillegg til mottak på Stord.

Du må logge deg inn på IMDinett for å finne kompetanseopplysningene som er registrert på personen, og for å skrive inn oppsummeringen av veiledningssamtalen(e). 

Det vil snart komme en nærmere veiledning om hvordan du får tilgang til IMDinett, og hva du skal gjøre når du gir karriereveiledning. 

Informasjon til flyktninger på flere språk

Hvorfor bør man registrere kompetansen sin? Og hvordan gjør man det? Les mer om dette i brosjyren under eller se film på Youtube.