Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

NIR er et register over enkeltpersoners deltakelse i norskopplæring og introduksjonsprogram. NIR omfatter også personer som er i målgruppa for norskopplæring for asylsøkere.

Sist oppdatert: 27. oktober 2020