Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

NIR er et register over enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. NIR omfatter også personer som er i målgruppa for opplæring i mottak.

Sist oppdatert: 2. juni 2022
Fant du det du lette etter?