Ny ordning samfunnskunnskap

Fra 1. januar 2022 innføres det endringer i ordningen samfunnskunnskap for personer omfattet av integreringsloven. Endringene er basert på ny læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere som trådte i kraft 1.8.2021.

Sist oppdatert: 19. november 2021

IMDi er i gang med å tilpasse NIR til endringene i samfunnskunnskap og tar sikte på å ha grunnleggende systemstøtte på plass i løpet av januar 2022.

Hva handler endringene om?

Endringene innebærer at opplæring i samfunnskap for personer med rett og/eller plikt til opplæring øker fra 50 til 75 timer, fordelt på 3 moduler. For asylsøkere skal opplæringen starte i mottak og fortsette etter at personen får oppholdstillatelse. Opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere slås altså sammen med opplæring i samfunnskunnskap for personer med oppholdstillatelse, til én ordning.

Fra 1.1.2022 opphører samtidig ordningen opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere etter introduksjonsloven.

NB: For personer med kun plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil plikten til norsk reduseres fra 250 til 225 timer, slik at det totale antallet timer ikke overstiger 300 timer.

Hvem gjelder endringene for?

Den nye samfunnskunnskapsordningen vil gjelde for personer som får innvilget oppholdstillatelse som gir rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 1.1.2022. Overgangsreglene innebærer at også de som har søkt fra utlandet og fått innvilget tillatelse før 1. januar 2022, men er ankommet etter 1. januar 2022, blir omfattet av den nye ordningen. For personer som har søkt fra utland beregnes ankomst fra oppholdstillatelsen er effektuert. For personer som har søkt fra Norge beregnes rett og/eller plikt til opplæring fra vedtaksdato for den første oppholdstillatelsen som gir rett og/eller plikt etter integreringsloven.

For de som har fått oppholdstillatelse og har ankommet før 1.1.2022 gjelder den gamle ordningen i samfunnskunnskap.

Les mer om ny læreplan i samfunnskunnskap

Overgangsregler for opplæring i samfunnskunnskap iht. integreringsforskriften § 73

  • Deltakere som omfattes av introduksjonsloveni henhold til  72 skal gjennomføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap
  • Deltakere som omfattes av integreringsloveni henhold til  72 og som får oppholdstillatelse før 1. januar 2022 skal gjennomføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap
  • Deltakere som søker om oppholdstillatelse fra utlandet og får innvilget oppholdstillatelse før 1. januar 2022, men som ankommer Norge 1. januar 2022 eller senere skal gjennomføre 75 timer opplæring i samfunnskunnskap
  • Deltakere som får oppholdstillatelse etter 31. desember 2021 skal gjennomføre 75 timer opplæring i samfunnskunnskap

Hva betyr overgangsreglene for forskjellige grupper?

Personer med oppholdstillatelse:

Gruppe Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - antall timer Personer med kun PLIKT til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - antall timer
Personer som får oppholdstillatelse og ankommer i 2021 50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap
250 timer norsk/norskmål
Personer som får oppholdstillatelse i 2021, men som ankommer etter 1.1.2022 75 timer samfunnskunnskap 75 timer samfunnskunnskap
225 timer norsk/norskmål
Personer som får oppholdstillatelse og ankommer etter 1.1.2022 75 timer samfunnskunnskap 75 timer samfunnskunnskap
225 timer norsk/norskmål

Asylsøkere:

Gruppe Status per 31.12.2021 Status 1.1.2022 Status ved oppholdstillatelse
Asylsøker søkt før 1.1.2021 (etter introduksjonsloven) Har opplæring i norsk kultur norske verdier for asylsøkere Norsk kultur og norske verdier opphører, opplæring i norsk for asylsøkere fortsetter Får 75 timer samfunnskunnskap
Asylsøker søkt etter 1.1.2021 (etter integreringsloven) Har samfunnskunnskap for asylsøkere og har gjennomført mellom 25 - 50 timer på mottak Ingen ytterligere opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak Får 75 timer samfunnskunnskap
Asylsøker søkt etter 1.1.2021 (etter integreringsloven) Har samfunnskunnskap for asylsøkere og har gjennomført mellom 0 – 24 timer på mottak Må gjennomføre 25 timer modulbasert opplæring i mottak Får 75 timer samfunnskunnskap minus opptil 25 timer som ev. er gjennomført på mottak
Asylsøker etter 1.1.2022   Får 25 timer modulbasert opplæring i mottak Får 75 timer samfunnskunnskap minus opptil 25 timer som ev. er gjennomført på mottak
Fant du det du lette etter?