Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR

NIR samhandler elektronisk med kommunale fagsystemer som behandler informasjon om opplæring av nyankomne innvandrere i kommunene. IMDi lanserte en ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS4) i 2019.

Sist oppdatert: 30. oktober 2020

Det gjenstår at fagsystemleverandører tilpasser sine systemer til den nye plattformen og at kommuner tar den nye overføringstjenesten i bruk.

Bakgrunn

Den nye WS4-tjenesten ble utviklet for å erstatte dagens integrasjonsplattformen (WS2). WS4-tjenesten er bygget opp for å være en mer pålitelig, responsiv og sikker løsning mellom fagsystemer og NIR. Utgangspunktet for utvikling av løsningen var å møte kravene i personvernforordningen GDPR, forbedre datakvaliteten på overføringene og bidra til raskere og mer stabile overføringer.

Dagens situasjon

Dagens integrasjonsplattform (WS2) støtter ikke flere funksjoner i NIR basert på eksisterende lovverk. WS2 kommer heller ikke til å støtte endringer i NIR som følge av ny integreringslov som iverksettes 01.01.2021. Det er derfor viktig at fagsystemene er tilpasset WS4 for at kommunene skal kunne oppfylle kravene i både eksisterende og framtidig lovverk når det gjelder registrering i NIR.

Fremtidig situasjon

IMDi varslet rundt årsskiftet 2019/2020 at WS2 skrus av 31.12.2020. Etter tilbakemeldinger fra kommuner og fagsystemleverandører, og for å sikre rapportering for statistikkåret 2020, har IMDi besluttet å holde overføringstjenesten WS2 åpen til 28.2.2021. Dette innebærer at kommunene kan benytte WS2 til å overføre data på personer omfattet av introduksjonsloven til NIR frem til 28. februar 2021. Dette ivaretar kommunenes tilgang til to måneders etterregistrering av data til NIR for statistikkåret 2020. Etter 28. februar 2021 er det kun WS4 som vil gjelde.

Endringer i NIR som følge av den nye integreringsloven vil kun bli implementert på WS4-plattformen. Det vil dermed ikke være mulig å overføre data på personer omfattet av ny integreringslov via WS2.

Dersom fagsystemleverandørene ikke klarer å tilpasse de kommunale fagsystemene til WS4 innen 28. februar 2021, må kommunene benytte seg av webgrensesnittet til NIR for å utføre registreringer, både for personer etter introduksjonsloven og etter hvert integreringsloven.

Kommunene er pålagt å registrere løpende i NIR i henhold til forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven.

Avviklingen av dagens overføringstjeneste WS2 er utsatt til 28. februar 2021