Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR

NIR samhandler elektronisk med kommunale fagsystemer som behandler informasjon om opplæring av nyankomne innvandrere i kommunene. IMDi lanserte en ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS4) i 2019.

Sist oppdatert: 13. april 2021

Leverandører av kommunale fagsystem må tilpasse sine systemer for at overføringstjenesten WS4 kan tas i bruk av kommunene.

Bakgrunn

Den nye WS4-tjenesten ble utviklet for å erstatte dagens integrasjonsplattform (WS2). WS4-tjenesten er bygget opp for å være en mer pålitelig, responsiv og sikker løsning mellom fagsystemer og NIR. Utgangspunktet for utvikling av løsningen var å møte kravene i personvernforordningen GDPR, forbedre datakvaliteten på overføringene og bidra til raskere og mer stabile overføringer.

Dagens integrasjonsplattform (WS2) støtter ikke all funksjonalitet i NIR basert på introduksjonsloven. WS2 vil heller ikke støtte endringer i NIR som følge av ny integreringslov som trådte i kraft 1. januar 2021. Det er derfor viktig at fagsystemene tilpasses WS4 snarest mulig slik at kommunene kan benytte den nye tjenesten for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR.

Registrering av opplysninger etter introduksjonsloven

IMDi varslet rundt årsskiftet 2019/2020 at WS2 skrus av 31.12.2020. Datoen ble utsatt til 28.02.2021 for å ivareta kommunenes tilgang til to måneders etterregistrering for rapporteringsåret 2020.

Flere fagsystemleverandører og kommuner har nylig informert om at testing og utrulling av tilpasningen av fagsystemene til WS4 ikke vil være fullt ut på plass i slutten av februar. IMDi har derfor gjort en ny vurdering av omfang, risiko og konsekvenser og har besluttet å holde overføringstjenesten WS2 åpen til 11.06.2021 for å legge til rette for best mulig datakvalitet i NIR. Dette vil gi de fleste kommunene mulighet å ta i bruk den nye overføringstjenesten WS4 før WS2 avvikles.

Dette innebærer at kommunene kan benytte WS2 til å overføre data på personer omfattet av introduksjonsloven til NIR frem til 11. juni 2021. De kommunene som ikke har tatt i bruk WS4 innen 11. juni 2021, må registrere direkte i NIR web for personer omfattet av introduksjonsloven.

Registrering av opplysninger etter integreringsloven

For personer omfattet av ny integreringslov, må kommunene inntil videre registrere direkte i NIR web. Funksjonalitet for registrering i NIR web kom på plass i mars 2021. Overføring fra kommunale fagsystem til NIR på personer omfattet av integreringsloven kan først utføres når fagsystemene er tilpasset ny integreringslov i WS4. Endringene i WS4 for ny integreringslov gjøres fortløpende tilgjengelig for de kommunale fagsystemleverandørene, slik at de kan tilpasse sine systemer til ny lov.

Kommunens plikter

Kommunen er pålagt å registrere løpende i NIR i henhold til forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven og i henhold til integreringsforskriften etter integreringsloven. IMDi minner om at opplysninger i NIR gir blant annet grunnlag for utbetaling av tilskudd og inngår i tallgrunnlaget for anmodning om bosetting av flyktninger. NIR benyttes videre som datagrunnlag for SSBs publisering av statistikk på integreringsfeltet, samt rapportering og forskning. Det er derfor viktig at kommunen overholder sin plikt til å registrere i NIR, enten via et kommunalt fagsystem eller direkte i NIR, dersom dette er eneste mulighet.

Fant du det du lette etter?