Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR

Den gamle tjenesten for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS2) er nå avviklet. Ny overføringstjeneste (WS4) må heretter benyttes.

Sist oppdatert: 15. juni 2021

NIR samhandler elektronisk med kommunale fagsystemer som behandler informasjon om opplæring av nyankomne innvandrere i kommunene. IMDi lanserte en ny tjeneste for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS4) i 2019.

Bakgrunn

Den nye WS4-tjenesten ble utviklet for å erstatte den gamle integrasjonsplattformen (WS2). WS2-tjenesten ble avviklet 11. juni 2021. WS4-tjenesten er bygget opp for å være en mer pålitelig, responsiv og sikker løsning mellom fagsystemer og NIR. Utgangspunktet for utvikling av løsningen var å møte kravene i personvernforordningen GDPR, forbedre datakvaliteten på overføringene og bidra til raskere og mer stabile overføringer.

Dataoverføringsbrukere i WS4

Brukere som benyttes i dataoverføringen administreres i IMDinett Brukeradministrasjon. De samme rettighetene som styrer tilgangen til registreringsfunksjonalitet i NIR web gjelder også i WS4: “Kommunenorskbruker” har rettigheter til å registrere data på opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt opplæring for asylsøkere, og “kommuneintrobruker” har rettigheter til å registrere data på introduksjonsordningen og kvalifisering i mottak.

Registrering av opplysninger

For kommuner som benytter kommunale fagsystem for overføring av opplysninger til NIR gjelder følgende:

  • Ny overføringstjeneste (WS4) må benyttesfor å registrere deltakelse på personer etter introduksjonsloven
  • Ny overføringstjeneste (WS4) må benyttesfor å registrere deltakelse på personer etter ny integreringslov når fagsystemleverandører har tilpasset fagsystemene til WS4 for ny lov
  • Det er viktig at kommunen tar i bruk ny overføringstjeneste så snart den foreligger fra fagsystemleverandør for å registrere deltakelse på personer etter både introduksjonsloven og integreringsloven
  • Alternativt må kommunen registrere direkte i NIR web

Ny integreringslov - tilpasninger til ny overføringstjeneste (WS4)

Kommunens plikter

Kommunen er pålagt å registrere løpende i NIR i henhold til forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven og i henhold til integreringsforskriften etter integreringsloven. IMDi minner om at opplysninger i NIR gir blant annet grunnlag for utbetaling av tilskudd og inngår i tallgrunnlaget for anmodning om bosetting av flyktninger. NIR benyttes videre som datagrunnlag for SSBs publisering av statistikk på integreringsfeltet, samt rapportering og forskning. Det er derfor viktig at kommunen overholder sin plikt til å registrere i NIR, enten via et kommunalt fagsystem eller direkte i NIR, dersom dette er eneste mulighet.

Fant du det du lette etter?