Til deg som har det utrygt hjemme

Vi vet at du går en vanskelig tid i møte nå som landet stenger ned. Husk at vi fortsatt er mange som er på jobb og ønsker å være til stede for deg.

Bilder av en lærer med en pc og bøker foran seg

Vi vet at frihet fra hjemmet er ekstra viktig for deg som har en utrygg eller vanskelig hjemmesituasjon, enten det er på skolen eller i andre aktiviteter.

I Norge har vi et omfattende hjelpeapparat for unge som har behov for hjelp. Våre minoritetsrådgivere jobber spesielt for deg som opplever at noen rundt deg hindrer deg i å leve som dine jevnaldrende.  En minoritetsrådgiver er til daglig ansatt ved en videregående skole og jobber for deg som opplever at noen rundt deg hindrer din frihet, som valg av ektefelle, venner, kjæreste, utdanningsvalg og fritidsaktiviteter og som bruker vold, trusler eller sosialt press for å begrense din frihet.  I denne situasjonen har vi bedt de være ekstra tilgjengelige og strekke seg enda lengre for dere som trenger hjelp. Det er vi glade for at mange er interessert i.

For mange av de som lever med ufrihet i hjemmet er minoritetsrådgiverne i IMDi allerede en viktig samtalepartner. Vi er fortsatt her. Vi forstår at det kan være mer krevende å ta slike samtaler når man er hjemme i stedet for å være på skolen. Allikevel vil vi være tydelige på at våre minoritetsrådgivere fortsatt er på jobb.

Det betyr at minoritetrådgiverne fortsatt kan kontaktes. Det gjelder både deg som kjenner en minoritetsrådgiver du pleier å prate med og deg som aldri har gjort det før. Kanskje opplever du akkurat nå at det hadde vært ekstra greit å ha en voksenperson å snakke med? Minoritetsrådgivere vil også sette deg i kontakt med riktig hjelpetjeneste dersom du har behov for ytterligere hjelp og beskyttelse.

Minoritetsrådgiverne er ikke på skolene om dagen, men de kan nås på telefon eller facetime/skype. På våre nettsider kan du se en liste over hvilke skoler som har minoritetsrådgiver, og hvordan de kan kontaktes. Husk at du ikke må være elev på den aktuelle skolen for å kunne ta kontakt. Hvis det er vanskelig for deg å snakke i telefonen har Røde kors en chattetjeneste du kan kontakte.
Det offentlige samarbeider også om en egen tjeneste der du kan sende inn spørsmål du lurer på helt anonymt. Se oversikt over andre chattetjenester for barn og unge her.   

Våre minoritetsrådgivere er først og fremst på jobb innenfor skolens ordinære arbeidstid. Noen ganger oppstår imidlertid behovet for noen å snakke med mer akutt og på andre tider av døgnet. En liste over døgnåpne hjelpetjenester finner du  her.

Husk at selv om samfunnet er i krise så har du akkurat de samme rettighetene som før. Frihet fra negativ sosial kontroll, tvang, utrygghet og trusler er fortsatt noe alle barn og unge har rett på. Det er vi mange som vil stille opp for, enten det er hverdag eller krise. Derfor er vi fortsatt på jobb.

Til lærere og hjelpeapparat 

Våre minoritetsrådgivere er også til stede for lærere og andre deler av hjelpeapparatet som har mye kontakt med ungdom. Om du får telefoner fra barn eller ungdom som lever i voldelige eller sterkt kontrollerende familier, og trenger tips til hvordan du skal håndtere det, kan du ta kontakt med en av våre minoritetsrådgivere. De har god trening i slike saker og har kompetanseheving av resten av hjelpeapparatet som en del av sitt mandat. Du kan også kontakte kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll på telefon for å få råd eller veiledning i en sak.
Det kan gjøres på tlf:47 80 90 50.