Er du skeiv og trenger fine ord som kan beskrive deg på arabisk eller somalisk?

Som skeiv kan det være vanskelig å snakke om din seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet med andre. Det gjør kanskje vondt hvis familie eller venner rundt deg bruker ord for å beskrive lhbtiq personer som bærer en negativ betydning.

Arabisk er en fantastisk språk, men det finnes ord som vi kan bruke annerledes. Her er noen forslag til skeive ord fra oss.

 Du kan lese flere skeive ord på arabisk på denne siden .

Det finnes 9 ord for å kysse på somalisk, men ingen nøytrale ord som beskriver jenter som elsker jenter. Her har du noen forslag på skeive ord fra oss.

Du kan lese flere skeive ord på  somalisk på denne siden. 

Derfor har vi laget filmene

Alle mennesker trenger kjærlighet. Det begynner med språket. 
Hensikten er å gi skeiv ungdom med flerspråklig bakgrunn redskaper til å snakke om sin egen identitet og egne rettigheter på en måte som ikke oppleves nedlatende eller skamfull.

Les hele begrunnlenen fra IMDis dirketør, Libe Rieber-Mohn i VG. 

Om denne kampanjen 

Som skeiv ungdom kan det være vanskelig å snakke om din seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet med andre. Det gjør kanskje vondt hvis familie eller venner rundt deg bruker negative ord for å beskrive skeive personer. Det er derfor viktig at vi har et språk som gir rom for å uttrykke seg på et mer inkluderende vis. Hvis du er flerspråklig og snakker arabisk og/eller somalisk lurer du kanskje også på hvordan du kan oversette begreper om å være homofil, lesbisk, bifil, trans, interkjønn eller queer med ord som du kjenner deg igjen i og som du kan dele med dine nærmeste.
IMDi og Skeiv Verden har derfor samarbeidet om å lage forslag til positive ord på arabisk/somalisk om å være skeiv. 

Les mer om arbeidet arbeidet til Skeiv Verden på deres nettsider.  

Ungdomstelefonen
ER BRA Å HA NÅR..

Ungdomstelefonen er Skeiv ungdoms sin telefontjeneste. 
Telefonvaktene har taushetsplikt og du kan være anonym når du ringer. Åpent fra mandag til torsdag 18-22. 
De har også en chatttjeneste, hvis du heller vil chatte enn å ringe.
Chatten er åpen mandag til torsdag 18-22.

Telefon: 400 00 777

Helsestasjon for ungdom
ER BRA Å HA NÅR..

Over hele landet finnes det helestasjon for ungdom mellom 12 og 24 år. Helsestajsonen er gratis og du kan dra dit for å prate om det du vil.

I Oslo finnes det også en egen helsestasjon for kjønn og seksualitet. Helsestasjonen er plassert i samme bygg som Grünerløkka helsestasjon.

Minoritetsrådgiver
ER BRA Å HA NÅR..

Opplever du at friheten din er begrenset? Kanskje lever du et dobbeltliv?  Er du det vanskelig å leve opp til alle forventninger både på skolen og hjemme?

Da er minoritetsrådgivere bra å ha. De finnes på noen skoler og kan gi gode råd og også skaffe hjelp fra andre om det er behov for det. Hvis skolen din ikke har minoritetsrådgiver, kan du snakke med rådgiver, sosiallærer eller helsesykepleier.

Mine rettigheter

Legning og identitet

Barn har rett til respekt for sin legning og personlige identitet. Diskriminering eller trakassering på grunn av seksuell orientering er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige nedverdigende eller ydmykende.

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder er kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.