Skeiv ordliste på arabisk

Denne ordlisten er en del av vårt samarbeid med Skeiv Verden om for å introdusere positive ladede ord for skeive minoriteter og ungdom.

Den arabiske ordlisten er utarbeidet av Skeiv Verden på bakgrunn av deres kompetanse og er en videreføring av tilsvarende oversettelser gjort av LHBTIQ+-aktivister fra arabisk til engelsk.Arabisk – norsk ordliste

مثلية - Mathalia

Lesbisk: en betegnelse som brukes for å beskrive kvinner som tiltrekkes av, blir forelsket i, og/eller har sex med andre kvinner.

مثلي - Mithli

Homofil: en betegnelse som brukes for å beskrive kvinner som tiltrekkes av, blir forelsket i, og/eller har sex med andre kvinner

 -مزوج أو مزدوجة الميول الجنسية  - muzuij 'aw muzdawijat almuyul aljinsia

Bifil: en person som kan bli forelsket i, eller seksuelt tiltrukket av personer uavhengig av om de er menn eller kvinner.

 عابر أو عابرة الهوية الجندرية - eabir 'aw eabirat alhuiat aljandaria

Transperson: er en person som har en kjønnsidentitet som er forskjellig fra det kjønn som er tillagt dem ved fødsel basert på kroppslige kjennetegn- og som står i deres fødselsattest og i øvrige identitetspapirer.

مجتمع الميم عين م.م.م.ع (يعرف أيضاً بالأفراد المنتمين إلى مجتمع الميم أو الأفراد المنتمين إلى مجتمع المثليات، المثليين، مزدوجي ومزدوجات الميول الجنسية وعابري وعابرات الهوية الجندرية) -
- mujtamae almaym eayan m.m.ma.e (yearif aydaan bial'afrad almuntamin 'iilaa mujtamae almim 'aw al'afrad almuntamin 'iilaa mujtamae almathliaati, almathaliyiyna, mazdawiji wamazdujat almuyuil aljinsiat waeabiri waeabirat alhuiat aljandariat).

LHBTI: er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. Det er etterhvert et stort mangfold av identitetskategorier som hører inn under gruppen av dem som bryter med normer for kjønn og identitet, og noen velger å omtale gruppen som lhbti+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere alle blir for lang, og er dermed erstattet av ”+”.

مختلف كوير أو - kawayr 'aw mukhtalif 

Skeiv: en norsk oversettelse av det engelske begrepet queer. Som identitetsbetegnelse blir skeiv brukt av mennesker som ikke finner seg til rette med betegnelser som heterofil, lesbisk, homofil, eller bifil. Folk som definerer seg som skeive mener gjerne at det er feilaktig og undertrykkende å dele mennesker inn i lukkede båser basert seksuell legning.

Skeiv brukes også av personer som opplever at de ikke passer inn i samfunnets inndeling av mennesker i to kjønn, mann eller kvinne, og som ønsker å utfordre denne inndelingen.


 الميول الجنسية - almuyul aljinsia -

Seksuell orientering: er en persons seksuelle og romantiske preferanse. Vanligvis vil man identifisere personer som primært heterofile eller homofile. Å definere en persons orientering kan være komplisert. For eksempel kan en føle tiltrekning til et kjønn utenfor heterofili, men av grunner som frykt eller skal likevel ikke leve dem ut. Det er også et spørsmål om en hovedsakelig føler seg tiltrukket av ett kjønn, men også ha seksuelle forbindelser med det andre kjønnet. Det er et spørsmål både om adferd, følelser, livstil og selvidentifisering.

هوية النوع الاجتماعي أو الهوية الجندرية - huiat alnawe alaijtimaeii 'aw alhuiat aljandaria -

Kjønnsidentitet (også kalt psykologisk kjønn): er en persons egen opplevelse av å høre til i en bestemt kjønnskategori. Psykologisk kjønn kan sees i kontrast til et individs biologiske (medfødte kjønnskarakteristika) og sosiale kjønn (andres forventninger om kjønnstypisk atferd).

Om denne kampanjen 

Som skeiv ungdom kan det være vanskelig å snakke om din seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet med andre. Det gjør kanskje vondt hvis familie eller venner rundt deg bruker negative ord for å beskrive skeive personer. Det er derfor viktig at vi har et språk som gir rom for å uttrykke seg på et mer inkluderende vis. Hvis du er flerspråklig og snakker arabisk og/eller somalisk lurer du kanskje også på hvordan du kan oversette begreper om å være homofil, lesbisk, bifil, trans, interkjønn eller queer med ord som du kjenner deg igjen i og som du kan dele med dine nærmeste.
IMDi og Skeiv Verden har derfor samarbeidet om å lage forslag til positive ord på arabisk/somalisk om å være skeiv. 

Les mer om arbeidet arbeidet til Skeiv Verden på deres nettsider.