Hvem deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen får opplæringen gratis, mens andre må betale. Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæringen.

Sist oppdatert: 27. oktober 2017

Hva betyr rett og plikt til opplæring?

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Kompetanse Norge. Denne retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må man betale selv.

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere. 

Disse har rett og plikt til opplæring

Personer mellom 16 og 67 år har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har fått opphold:

  • etter søknad om asyl (utlendingsloven § 28)
  • som overføringsflyktning(utlendingsloven § 35)
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38) dersom tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
  • med begrensning som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet (utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b)   
  • med begrensning som medlem av barnefamilie i påvente av dokumentert identitet etter førstegangs fornyelse (utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b)
  • på selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53)
  • som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor
  • som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere (med unntak av de som har oppholdsrett som familiemedlem etter EØS-regelverket)
  • midlertidig på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (utlendingsloven § 34) og deres familiegjenforente dersom den førstnevntes tillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Personer som har oppholdsrett etter EØS-regelverket er ikke omfattet av introduksjonsloven. Dette innebærer at de verken har rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven. Det stilles imidlertid krav til kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget norsk statsborgerskap.

Disse har plikt til opplæring

Arbeidsinnvandrere mellom 16 og 67 år som er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse, har plikt, men ikke rett til opplæring.

Introduksjonsloven oppstiller et minstekrav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommunene plikter å tilby. Kommunene står derimot fritt til å tilby opplæring utover det loven krever, for eksempel til personer som ikke er omfattet av ordningen.

Andre opplæringstilbud: