Vi har samlet aktuell informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk. Dette er en side til "hjelperne". Formålet er at du som driver oppsøkende formidling til personer som ikke kan godt norsk, kan spre informasjonen på et språk som personen forstår.

Tips til nettressurser som mangler? Kontakt nettredaksjonen@imdi.no 

Samlet informasjon om korona

Koronavirus, smittevern, karanteneregler

Psykisk helse

Arbeidsliv og rettigheter

Barnehage, skole og foreldreskap

Sårbare grupper

Reise, innvandring og opphold

Fritid og arrangementer

Nyheter

Fant du det du lette etter?