Det er både praktiske og juridiske problemstillinger som oppstår i denne situasjonen og Kunnskapsdepartementet jobber med å få vedtatt nødvendige unntaksbestemmelser for å regulere denne situasjonen. I mellomtiden har departementet kommet med følgende uttalelse:

«Frem til nødvendige endringer er på plass oppfordrer departementet kommunene til å tilby opplæring og program så langt det er mulig med alternative løsninger, og utbetale introduksjonsstønad til deltakere i introduksjonsprogram uavhengig av fravær i denne perioden. Departementet viser til at det ikke er grunnlag for permittering av deltakere i introduksjonsprogram.»

Når det gjelder voksnes rett til opplæring, se også Utdanningsdirektoratets informasjon.

Informasjonen på denne siden vil bli oppdatert fortløpende ved endringer.