Kommunene må dermed gjøre sitt beste for å gi deltakere i ordningene etter introduksjonsloven et fullverdig tilbud.

Det er både praktiske og juridiske problemstillinger som oppstår i denne situasjonen og Stortinget vedtok 26. mai derfor en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, som trådte i kraft 26. mai og oppheves 1. november. Dette er i stor grad en videreføring av bestemmelsene som ble vedtatt i den midlertidige forskriften, som nå er opphevet.

Det er gjort endringer i §§ 2, 3 tredje ledd, 4 og 5. Det er nå kun fravær som skyldes covid-19 som gir grunnlag for utvidelse av program og det er ikke er adgang til å foreta trekk i introduksjonsstønaden for fravær som følge av utbrudd av covid-19. Det er presisert at også opplæringssteder som driver med begrensninger må sørge for et opplæringstilbud.

Fant du det du lette etter?