De tidligere varslede endringene i introduksjonsloven trådte i kraft 1. september 2018. På bakgrunn av endringene om at programmet skal bygge videre på tiltak som er gjennomført før bosettingen og at det skal begrunnes hvilke arbeids- eller utdanningsrettede tiltak som inngår i programmet, har vi tilpasset dette i malen for individuell plan.

Se siden for mal for individuell plan for den nye malen og les mer om de nye endringene i loven.

Fant du det du lette etter?