Vi arbeider med å løse problemene, og har som intensjon å få utbetalt terminutbetalingen knyttet til integreringstilskudd så fort som mulig, og helst i løpet av denne uken.

Terminutbetalingen knyttet til enslige mindreårige flyktninger, som skulle ha skjedd denne uken, vil kunne skje tidligst neste uke.

Vi beklager de ulempene dette medfører for kommunen.