Kommunene må huske å registrere bosatte flyktninger i IMDinett

IMDi minner om at kommunen selv må registrere bosetting og bosettingsdato for personer som ikke bor i mottak, men som bor privat eller har hatt AMOT-avtale med UDI før bosetting.

Sist oppdatert: 13. mai 2022

Dersom personen er søkt ut (dvs. bosetting er avtalt mellom IMDi og kommunen), kan du registrere bosettingsdato i IMDinett. Du kan sette dagens dato eller tidligere datoer som bosettingsdato. Personen vil da bli inkludert i oversikten over antall bosatte flyktninger i kommunen.

Fant du det du lette etter?