Resultater fra Nasjonal brukerundersøkelse i 2023

I høst gjennomførte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin fjerde nasjonale brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet og norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen.

Sist oppdatert: 4. juli 2024

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at brukertilfredsheten i programmet har holdt seg på samme høye nivå i 2023 som i tidligere år. Fire av fem deltakere i introduksjonsprogrammet opplever programmet som nyttig og er motiverte til å delta.

I 2023-undersøkelsen ble det for første gang inkludert spørsmål om bosetting. Seks av ti hadde konkrete behov eller ønsker om hvilken kommune de ville bli bosatt i. Videre svarte to av tre at de ble bosatt i tråd med sine behov eller ønsker, mens én av fire ikke ble bosatt i tråd med behov eller ønsker.

Nasjonal brukerundersøkelse 2023: Fortsatt høy tilfredshet blant deltakere i introduksjonsprogrammet. 

Fant du det du lette etter?