IMDi har i samråd med UDI besluttet å gjenoppta bosetting av overføringsflyktninger. Det er ikke like strenge innreise- og utreiserestriksjoner, og den internasjonale flytrafikken tar seg opp. Dette vil skje gradvis. Vi vil prioritere ankomster fra Midt-Østen i første omgang, og sakene som allerede har fått kommune. Kommunene bes tilrettelegge for pålagt karantene ved ankomst i deres nye hjem.

 

Det praktiske bosettingsarbeidet vil foregå slik:

 

Kommuner som har takket ja til bosetting av overføringsflyktninger hvor flyktningene ikke har ankommet ennå:

  • Saken vil bli trukket i IMDinett og fordeles hovedsakelig på nytt til samme kommune (det gjøres en vurdering knyttet til tilgjengelige vedtaksplasser i kommunen). Kommunene vil motta varsel om at saken er trukket med påfølgende varsel om ny fordeling. Dette vil ikke skje med alle saker samtidig, men etter hvert som sakene er aktuelle for ankomst og bosetting.
  • Kommunen må ta stilling til forespørsel om bosetting på nytt, og sette ny bosettingsuke.
  • UDI bestiller ny reise, og informerer kommunen om ankomst.
  • Vi tar forbehold om at faktorer utenfor IMDi og UDI sin kontroll, for eksempel endring og kansellering av flyvninger, kan føre til at flyktningene ankommer senere enn antatt.

Kommuner som har blitt forespurt om å bosette overføringsflyktninger, men som på grunn av korona har blitt bedt om å avvente med å svare:

  • Fortsatt avvente med å svare

Vi jobber videre for å bosette resterende overføringsflyktninger. Vi vil oppdatere nettsidene våre så snart det foreligger mer informasjon

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi sitt kontaktsenter, på tlf. 40 00 19 60. Kommuner som har spørsmål om ankomst av overføringsflyktninger kan kontakte UDI på 400 36 828, eller på e-post resettlement@udi.no.

Bosetting fra mottak

Bosetting fra mottak vil fortsette som vanlig, så lenge det er mulig i henhold til kommunens kapasitet og regjeringens tiltak og anbefalinger. Mottakene skal legge til rette for transport til alle deler av landet i dialog med bosettingskommunen. Transport i forbindelse med bosetting er ansett som nødvendig reise og mottakene skal legge til rette for transport som er i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Vi ber kommunene melde inn ledig kapasitet i IMDinett dersom kommunen har anledning til å gjennomføre bosetting fra mottak i nærmeste framtid.

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi på tlf. 40 00 19 60.

Fant du det du lette etter?