På grunn av at flere kommuner har slått seg sammen fra 1. januar 2020, vil våre tilskuddsbrev med utbetaling av tilskudd for 2019 stiles til den «nye» kommunen.

Fakturareferansen i våre tilskuddsbrev vil inneholde den opprinnelige bosettingskommunens navn.

Overføringen av tilskudd til kommunens bankkonto vil bli merket med den opprinnelige bosettingskommunens navn og tilskuddsår 2019.