Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 90 26 32 79

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Abdullahi Mohamed Alason