Andreas Halse

Tittel

Fungerende divisjonsdirektør

Telefon

41 47 46 19

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Andreas Halse