Anne Øvensen

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

45 73 91 28

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Anne Øvensen