Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

93 22 22 25

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Arild Karlsbakk