Arnstein Søvik

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

94 01 80 54

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Arnstein Søvik