Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

92 65 35 72

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Åsa Linusson