Assefa Faris

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

45 48 61 37

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Assefa Faris